Как да ходим за риболов

Когато ходите на риболов е добре да се подготвите с правилната информация за водоема и рибата в него.

Риби

Семейството на пъстървите е голямо, а славата им се носи на няколко континента. Сред тях добре известна е речната пъстърва, която обитава Азия, Европа и Северна Америка. Историята около пъстървите е толкова стара, че не е много известно, кое съществува по-рано – риболов или пъстърва. Пъстървата е първия вид, които е поставил началото на изкуственото отглеждане. Видовете пъстърва са главно три от рода, а техните особености са в резултат от начина им на живот и местообитанието. Като обща характеристика за пъстървите е известно, че обичат да обитават езерни води, студени ручеи и в редки случаи солени морски водоеми. Хищни риби са и постоянно се движат, мигрирайки. За разлика от езерните риби, речните пъстърви се движат почти непрестанно, в резултат, от което развиват силна мускулатура. Достигат 30 кг, а при завръщането си в планинските водоеми, след миграцията и хвърлянето на хайвера повечето умират. Силното тяло често служи за храна на младото…
Речният кефал е риба, която много се среща по нашите водоеми. Обитава застояли води, течащи бързей, а това я отрежда за силно приспособим вид. Методите и за прехрана и оцеляване в различни условия правят кефала уловим на различни въдичарски техники. Характеристиката, по която се отличава речния кефал е голяма глава, удебелена устна и широко чело. Формата на тялото му е обла и спортна, което допринася за уменията на страхотен плувец и динамичността по време на улова му. С напредване на годините кефала губи формата на вретено, издълженият вид и страничното сплескване. На размери големите екземпляри са по 80 см на дължина при големите екземпляри и до обичайните до 50 см. Тежи около 6 до 7 кг, но в чести случаи и само 1,5 кг. Речния кефал притежава едри люспи, мощен опашен плавник, отлично зрение. Цветовите нюанси на гърба на кефала са в кафеникав и зелено или тъмнозелено, което понякога преминава…
Рибата Распер е типичен спортен представител. Обитава бързо течащи води. У нас се среща главно в река Дунав, по долните течения на Струма, Тунджа и Марица, както в язовирите. На външност Распера има изящно тяло, сходен е с кефала, но не е така вретеновиден. По бързина в плуването може да се мери със скобар и пъстърва. На размера на распера в добри условия на живот достигат понякога и до 10 км, а 6-7 км и между 70-80 см са в по-честите случаи. На цвят е сребрист, тъмно сив или син. Покрит е с големи люспи и има големи плавници. Опашния плавник е силен, широк и твърд. Очите му са жълти със зелен ирис, а устата голяма. Живее на пасажи и се прехранва през деня. Начина на улов на распера е интересен и доста изобретателен. Свежда се до създаване на собствен водовъртеж, с които повлиява всички дребни рибки и след това…
Риба платика е представител на семейство шарани. Обитава топли води и у нас се среща в река Дунав и долните му течения, язовири Оварица и Розов Кладенец, река Марица, а в последно време и в студените Искър, Душаница. Предпочита глинестите дъна и местата с наличие на тиня. Укритие намира в праговете по повърхността на водата. На външност платика се характеризира със сплескано тяло, малка глава и извита гърбица. По плавника около опашката липсват люспи. Устата е силно издължена напред, което наподобява хобот, с който се заравя в тинята, за да търси храна. На размери достига 6 кг и 60 см. Растежа на платиката е бавен до втората година, а след това се ускорява. Средната продължителност на живот достига между 15 и 20 години. Цветя на платиката се определя от местообитанието на водоема и начина й на живот. Най-често е сиво-черна, а понякога се наблюдава светлосиви или белезникави точки по тялото…
Платерината е риба близка по вид до илария и от семейство кефалови. Другите три типа са кефал, илария и пеленгас. На размери задминава тези на сходницата си. Обитава водите по нашето черноморие и от не познавачи може да се обърка с някоя от сходниците си. Платерината живее на пасажи и достига до 60 см. дължина, а теглото й може да е до 3 кг. Обитава пясъчни и скалисти дъна и се прехранва от морската растителност и микроорганизми. В по-редки случаи платерина се скатава в скали и дупки. По време на миграция се забелязват огромни пасажи близо до самата повърхност, тогава и улова и е по-лесен. От иларията се различава със заоблена уста и златиста краска към хрилете. Платерината се хваща на въдица, а често се примамва към брега от светлини и шумове. На дъно улова на Платерината е най-сигурен с малки куки от 8 или 12 номера, на плувка и…
Риба Пелед е от семейството на пъстърви, рода корегонусови. Обитава водите на Сибир, Русия и Карелия. Среща се по морета и езера, в някои случаи може да се види в реки, вливащи се в големите водоеми. Може да оцелява и в мътни води и такива с по-ниско съдържание на кислород води. По нашите води се разпространява по изкуствен начин, в някои от язовирите в Родопи и язовир Искър. Характерно за вида на пеледа е размер от порядъка на 50 см и 5 кг. Формата на тялото е силно издължена и сплескана, високо и масивно, отличаващо се от другите сигове. Цялото тяло е покрито от ситни люспи, които лесно падат. На цвят е сребриста, а към корема преминава в светло до почти бяло. Перките са сиви, а опашната е малка мазна перка. В естествена среда рибата може да достигне размери от 10 кг и 1 м дължина. По нашите води са…
Страница 1 от 2

Вход