Как да ходим за риболов

Когато ходите на риболов е добре да се подготвите с правилната информация за водоема и рибата в него.

Риби

Мъздругата е сходна с речния кефал. По водите из Европа е известна като орфа и се смята за декоративна рибка. У нас се среща в река Дунав и някои язовири. Предпочита тихите и дълбоки води. На външен вид е красива риба със златни люспи. Има широко и сплескано тяло. Гърбът и е тъмен или сив, а страните светли. По перките е оцветена в оранжево, а през топлите месеци стига до червени нюанси. Мъздугата има малка глава и големи очи. На размер достига 70 см и тежи до 8 кг., но в по-чести случаи се лови с тегло от 4 до 5 кг. Мъздугата обича тинести или глинести дъна. Храни се с всякакви живи морски обитатели като жаби, насекоми, червеи, рибки, мекотели и обича тестените примамки. Движи се на стада, в редки случаи и единично. Не зимува, което я прави удобна за улов по всяко време на годината, но най-много се…
Риба морунаш произхожда от семейството на шарани, а по структура прилича на платика и има сходство със скобар. По нашите води обитава реки Дунав, Струма, Тополица и Марица, също и някои язовири. Обитава само чисти водоеми със средни или бавно течащи води. В тях намира лесно прехраната си. Не спи зимен сън, което я прави изключително подходяща за риболов по всяко време на годината. На размери морунаша достига 40 см в дължина и до 2 кг. По тялото има малко люспи, кил намиращ се зад перката на гърба, между главата и гръбния плавник има лека вдлъбнатина. Цвета на тялото е тъмен сив, но може да се срещнат екземпляри в маслинено или зелено. В страните има сребристи отенъци, а перките са червени. Опашната и гръбна перка са сиви. Има големи очи, а устата му е кръгла, за разлика от тази на скобара. Живее на стада и се храни с животинска стръв…
Рибата морски кефал е типичен представител на семейство кефалови риби. Обитава и се размножава във водите на Черно море, а в топлите месеци навлиза в устията на някои реки. Към вида и има четири типа кефал и те са морски кефал, платерина, тънкост кефал и илария. От всички тях, само морският кефал достига по-голям размер. Може да тежи 5 кг, а на дължина да е над половин метър (65 см). В редки случаи са улавяни екземпляри от 7 кг и по 1 м дължина. Формата на тялото му е удължена и сходна със змия. Цвета на морския кефал е сив, а люспите са едри и покриват главата и хрилете. Очите също са големи. Поради борбения вид тази риба се лови по специфичен начин. За линия се следи тя да е опъната, а с помощта на прът се спират резките опити за измъкване. При замятане, освен, че линията се опъва трябва…
Морски дракон е риба, за която е присъща славата на страшно отровна. Формата й е клиновидна, притежава сплескана глава с голямо чело и огромни очи. Устата е заоблена. Изключително сходна е с попчето, а разликата е само в набраздения гръб. Цветовете по тялото на морския дракон преобладават в кафяво и зелено, но преливат понякога и в бледо оранжево. На гръбната перка има отровни жлези, които създават болезнено усещане при убождане. Отровата и не е смъртоносна, но при нараняване мястото се възпалява. Дори при опитни рибари може да предизвика нетърпимост водеща до истерична реакция. Морският дракон обитава дъната на водоемите, като за укритие ползва пясъка. В него заравя цялото тяло, а очите остават да дебнат плячката. По нашите води морски дракон може да се види в морето. Размерите му достигат тези на морско попче, но съществуват известни отличителни белези. Често се бърка с попчетата, а при залавяне с гола ръка води…
Страница 2 от 2

Вход