Как да ходим за риболов

Когато ходите на риболов е добре да се подготвите с правилната информация за водоема и рибата в него.

Неделя, 01 Септември 2013 08:05

Платика

Риба платика е представител на семейство шарани. Обитава топли води и у нас се среща в река Дунав и долните му течения, язовири Оварица и Розов Кладенец, река Марица, а в последно време и в студените Искър, Душаница. Предпочита глинестите дъна и местата с наличие на тиня. Укритие намира в праговете по повърхността на водата.

На външност платика се характеризира със сплескано тяло, малка глава и извита гърбица. По плавника около опашката липсват люспи. Устата е силно издължена напред, което наподобява хобот, с който се заравя в тинята, за да търси храна. На размери достига 6 кг и 60 см. Растежа на платиката е бавен до втората година, а след това се ускорява. Средната продължителност на живот достига между 15 и 20 години.

Цветя на платиката се определя от местообитанието на водоема и начина й на живот. Най-често е сиво-черна, а понякога се наблюдава светлосиви или белезникави точки по тялото й, но не мени краските, дори в размножителния период. Само малките рибки са сребристи на цвят.

Платика е стадна риба, прехранва се с личинки, пиявици, мекотели, червеи и други водни представители. През лятото обича местата с голяма растителност от, където смуче водораслите.

При засичане забива към дъното, след кратък застой. Този представител на шаранови е чувствителен към болка и се бори само в първите няколко секунди.

Нужните тъкми за улов на платика са от тънък и фин монтаж. Важен е дългия телескоп за по-голяма преднина.

За леко е нужен дълъг телескоп, без водачи и с макара от 5–6 метра. За телескоп с водачи се ползва макара за залагане в гьол. Номерацията на основното влакно е 0,12; 0,14. Изисква се фин повод от 0,08 и 0,10. За плувка се използва средна дължина, утежняването се прави с разсредоточени сачми, като най-долната се поставя на 40 сантиметра от куката. Добре е да се има в предвид, че платиката се храни с главата надолу. Тук междинни сачми се поставят на разстояния 50 см, една след друга и следва главното утежнение. Номерацията за куките е №18 до №14, те трябва да са бели.

На тежко става радко улов на платика. Нужен е дънаджийски прът от 3 метра, а замятането е на далеч. За основно влакно се избира 0,22 – 0,24 и тънък поводът.

На тежко платика не се лови.

Месото на платиката е меко и бяло. Качественото почистване на рибата преди готвене е важно, защото тялото й е покрито със слуз. Месото няма тинест дъх, въпреки дъната, които обитава. Малките рибки стават вкусни препържени в тигана, а големите се делят на две и се препържват. Едрите екземпляри са вкусни приготвени на фурна. Месото на тази риба подхожда много с бяло вино.

Публикувана в Риби

Вход