Как да ходим за риболов

Когато ходите на риболов е добре да се подготвите с правилната информация за водоема и рибата в него.

Морският кефал

Рибата морски кефал е типичен представител на семейство кефалови риби. Обитава и се размножава във водите на Черно море, а в топлите месеци навлиза в устията на някои реки. Към вида и има четири типа кефал и те са морски кефал, платерина, тънкост кефал и илария. От всички тях, само морският кефал достига по-голям размер. Може да тежи 5 кг, а на дължина да е над половин метър (65 см). В редки случаи са улавяни екземпляри от 7 кг и по 1 м дължина.

Формата на тялото му е удължена и сходна със змия. Цвета на морския кефал е сив, а люспите са едри и покриват главата и хрилете. Очите също са големи.

Поради борбения вид тази риба се лови по специфичен начин. За линия се следи тя да е опъната, а с помощта на прът се спират резките опити за измъкване.

При замятане, освен, че линията се опъва трябва да няма наличие на шпионка. Пръта се накланя и задържа, засичането се прави поетапно на няколко секунди.

При риболов на морски кефал на плувка се използва подвижна кука. В повечето случаи се използва блесна, когато улова е в морето. Улова на морски кефал на спортна въдица е най-практичен и удобен за места като реки. На дъно се използват шаранджийски и здрави такъми. За да се избегне заравяне на стръвта се използва двойно неподвижно олово, като основното влакно трябва да удържа на натоварване от 1,5 до 3 кг. Повода може да е тънък, а куките с размери от №8 или №3. За да се избегне попадането на дъното и в тинята се поставя коркова тапа.

Примамка и стръв за морския кефал са подходящи земен червей или парче риба. За риболов в реки се използва стръв от млечна царевица.

Месото на кефала е бяло и много тлъсто, почти лишено от кости. Приготвя се най-добре на скара с дървени въглища.

Още в тази категория: « Морски дракон Морунаш »

Вход