Как да ходим за риболов

Когато ходите на риболов е добре да се подготвите с правилната информация за водоема и рибата в него.

Мъздруга

Мъздругата е сходна с речния кефал. По водите из Европа е известна като орфа и се смята за декоративна рибка. У нас се среща в река Дунав и някои язовири. Предпочита тихите и дълбоки води.

На външен вид е красива риба със златни люспи. Има широко и сплескано тяло. Гърбът и е тъмен или сив, а страните светли. По перките е оцветена в оранжево, а през топлите месеци стига до червени нюанси. Мъздугата има малка глава и големи очи. На размер достига 70 см и тежи до 8 кг., но в по-чести случаи се лови с тегло от 4 до 5 кг.

Мъздугата обича тинести или глинести дъна. Храни се с всякакви живи морски обитатели като жаби, насекоми, червеи, рибки, мекотели и обича тестените примамки. Движи се на стада, в редки случаи и единично. Не зимува, което я прави удобна за улов по всяко време на годината, но най-много се наблюдава в топлите месеци.

Мъздугата е подходяща за спортен риболов. Лови се добре на блесна, силиконови туистери, като мормишки и тъмни изкуствени мухи са добри примамки за нея.

На леко мъздуга се хваща най-лесно по местата със слаби течения. Заради доброто зрение трябва да се следи за места с много растителност. Засичане на мъздуга става при всяко поклащане на плувката.

На чепаре, улова на мъздуга е най-бавен. Ползва се подвижно олово, стръв от кюспе и спирала.

За подхранка може да се ползват дребни рибки, на кюспе примамката привлича и други видове риби, които не са харесвана компания от мъздугата.

При риболов на мъздуга се използва среден клас телескоп без водач със стръв от скакалец или попово прасе. Блесна не налага специална екипировка за було. Среден размер подвижни плувки са най-подходящият вариант за улова на мъздуга. Влакната трябва да са възможно най-дебели, заради здравата захапката на рибата, повода от 0,15, 0,16; куки според стръвта, например №10 за червеи и насекоми, №7 и №6 за попово прасе, а при малките тройки са подходящи размери от №16 до №10.

Мъздугата има крехко и бяло месо. Вкусна риба е, но костиците са много и налага препържване. Подхожда в гарнитура от доматен сос. 

Още в тази категория: « Морунаш Пелед »

Вход