Как да ходим за риболов

Когато ходите на риболов е добре да се подготвите с правилната информация за водоема и рибата в него.

Платерината

Платерината е риба близка по вид до илария и от семейство кефалови. Другите три типа са кефал, илария и пеленгас. На размери задминава тези на сходницата си. Обитава водите по нашето черноморие и от не познавачи може да се обърка с някоя от сходниците си.

Платерината живее на пасажи и достига до 60 см. дължина, а теглото й може да е до 3 кг. Обитава пясъчни и скалисти дъна и се прехранва от морската растителност и микроорганизми. В по-редки случаи платерина се скатава в скали и дупки. По време на миграция се забелязват огромни пасажи близо до самата повърхност, тогава и улова и е по-лесен.

От иларията се различава със заоблена уста и златиста краска към хрилете.

Платерината се хваща на въдица, а често се примамва към брега от светлини и шумове.

На дъно улова на Платерината е най-сигурен с малки куки от 8 или 12 номера, на плувка и основно влакно от 0,22 и 0,24, тънък повод. За утежняване се използват сачми, като най-дребната сачма е за баланс и се поставя на 15 см от последната кука. За поредните са нужно от 30 см.

За стръв при улов на платерина се ползват морски червей, торен червей и скарида.

Засичането на платерина става бързо и плавно, а изваждането бавно, поради нежната уста на рибата. При професионалния риболов на риба в Черно море се ползват мрежи, това е и най-удачния вариант.

Месото на платерината е изключително вкусно, но има и множество дребни кости, които се стопяват с препържване.

Още в тази категория: « Пелед Платика »

Вход