Как да ходим за риболов

Когато ходите на риболов е добре да се подготвите с правилната информация за водоема и рибата в него.

Распер

Рибата Распер е типичен спортен представител. Обитава бързо течащи води. У нас се среща главно в река Дунав, по долните течения на Струма, Тунджа и Марица, както в язовирите.

На външност Распера има изящно тяло, сходен е с кефала, но не е така вретеновиден. По бързина в плуването може да се мери със скобар и пъстърва.

На размера на распера в добри условия на живот достигат понякога и до 10 км, а 6-7 км и между 70-80 см са в по-честите случаи. На цвят е сребрист, тъмно сив или син. Покрит е с големи люспи и има големи плавници. Опашния плавник е силен, широк и твърд. Очите му са жълти със зелен ирис, а устата голяма.

Живее на пасажи и се прехранва през деня. Начина на улов на распера е интересен и доста изобретателен. Свежда се до създаване на собствен водовъртеж, с които повлиява всички дребни рибки и след това ги поглъща. В други случаи удря с опашката малките рибки, зашеметява ги и ги поглъща.

Сред най-честата храна за респера с уклеи, белица и бабушка.

За улова на дребен екземпляр распер ваденето се извършва лесно, но в други случаи е доста трудно и налага здрави и добре оборудвана екипировка, заради борбеността му.

За спортния риболов на распер се ползват силиконов туистер, воблер или булдо, като засичането става по два пъти и рзко.

Спилинговия метод за улов е най-подходящ. При монтаж от 5-6 см ос по линия на сачмите се прави и утежняване за блесните. Удължаването трябва да е от поне 30-40 метра. С блесна ваденето става за кратко време, докато при булдо, за улов на голяма риба трябва да се внимава за скъсвания. В улова на распер захранка и подхранка не се използват, защото той почти не се застоява на едно място. За стръв служат малките рибки като платики и уклеи.

Такъмите за улов на распер са телескоп от 3,5 метра дължина, макара със спинингов лагерован клас; твърди влакна със сечения от 0,22 и 0,26, като за булдо се ползва влакно с размер 0,20.

Месото на распера е с бял цвят и лек вкус, със слаба мазнина. Приготвя се вкусно с пържене на тиган в свинска мас, по този начин всички малки костици изчезват. Сервира се с вино.

Още в тази категория: « Платика Речен кефал »

Вход