Как да ходим за риболов

Когато ходите на риболов е добре да се подготвите с правилната информация за водоема и рибата в него.

Речен кефал

Речният кефал е риба, която много се среща по нашите водоеми. Обитава застояли води, течащи бързей, а това я отрежда за силно приспособим вид. Методите и за прехрана и оцеляване в различни условия правят кефала уловим на различни въдичарски техники.

Характеристиката, по която се отличава речния кефал е голяма глава, удебелена устна и широко чело. Формата на тялото му е обла и спортна, което допринася за уменията на страхотен плувец и динамичността по време на улова му. С напредване на годините кефала губи формата на вретено, издълженият вид и страничното сплескване.

На размери големите екземпляри са по 80 см на дължина при големите екземпляри и до обичайните до 50 см. Тежи около 6 до 7 кг, но в чести случаи и само 1,5 кг. Речния кефал притежава едри люспи, мощен опашен плавник, отлично зрение. Цветовите нюанси на гърба на кефала са в кафеникав и зелено или тъмнозелено, което понякога преминава в тъмносив нюанс. Страните му са сребристи и зеленикави или жълти и златисти. На предницата има чифт перки в оранжево, а на корема и опашният плавник червени и опушено сиви или сивкаво зелени.

За прехрана речния кефал ловува сутрин рано - жаби, мишки, рибки и рачета.

Кефал се лови на булдо, блесна и шнур с муха. За улов на дъно е нужно търпение. На блесна улова на речен кефал започва от рано пролет до късно есен.

За булдо е достатъчно само засичане. Примамка са изкуствените мухи, тъмни и с куки в размери от 7 до 10.

Вирбел се поставя при въртящи се блесни, вобери и туистери със стръв от риба или жаба.

За захранка на речен кефал се използва мачкан хляб, замесен с глина и кюспе. При подхранка жито или кюспе вършат идеална работа.

За леко не се използва телескоп с макара и водач и все пак влакното трябва да е от 0,18 – 0,20. Сечението на повода е 0,14-0,12. В зависимост от стръвта се избират и куките от №10 до №4.

За тежко при улов на речен кефал се използват дънни такъми, подвижно олово и куки. Понякога се прави монтаж от чепаре и с неподвижно олово най-долу.

За улов на полутежко, практиката е характерна за места с бързи течения. За целта се фиксира всяка сачма от голям размер и се разполага над куката.

За да е гарантиран улова на речен кефал е препоръчително винаги да е на лице къс и лек спинингов прът. С дължина от 1,80–2 метра. Монтира се блесна, булдо или силиконов туистер или воблер. За макара се избира лека и тънка, а телескопите са къси.

Месото на речния кефал се чисти лесно. В това число и свалянето на люспите става бързо. Има бяло и меко месо, без тежка миризма и със сладникав вкус. Речния кефал има множество дребни костици, които се отстраняват само с препържване. За малките парчета това е лесно, а големите налагат нарязване на шайби. Хайвера на речен кефал се приготвя, като на други шаранови риби.

Още в тази категория: « Распер Речната пъстърва »

Вход